ვინ გახდება ლიგის ჩემპიონი?

Fishers

El Grande

USB

Phoenix

Staff

Hooligans

IFL

Fishers

El Grande

Phoenix

Warlock

Hooligans

USB

Staff