ქუჩის კალათბუერთის ტურნირში 6 სტუდენტური გუნდი მონაწილეობდა, რომელთაგან გამარჯვება გუნდმა „მმბ-მ“...

იხილეთ სრულად