სპორტის დეპარტამენტის უფროსი

იაშარ აქიუზ-555 92 94 45

yakyuz@ibsu.edu.ge
სპორტული ღონისძიებების ორგანიზატორები

ლუკა ჯმუხაძე -593 91 38 38

ვახტანგ მანია-555 69 85 29

vaxomania50@gmail.com